Ambulanshelikopter

Ambulanshelikopter

Föreläsning om den luftburna ambulanssjukvården i Sverige. Tommy Sarwien var med och startade upp Svensk Luftambulans 2014 och arbetar idag som pilot och instruktör i den operativa verksamheten.

Hur fungerar arbetet ombord på en ambulanshelikopter?
Kan helikoptern flyga i alla väder?
Hur fattar man kloka och säkra beslut i en miljö där stress, dåligt väder, mörker och svåra landningsplatser är vanligt förekommande?

Det är många faktorer som spelar in, men det finns en klar och tydlig struktur i utbildning, förberedelser, det operativa arbetet och inte minst, det löpande byggandet av den kultur man vill upprätthålla.

Föreläsningen kan ske som enskild föreläsning och innehållet skräddarsys efter ert behov.

Fakta om föreläsningen

  • skapa trygga och effektiva team
  • besättningen, roller och standard
  • krav och hur man lever upp till dem
  • två helt olika kulturer möts; flyg & sjukvård
  • ett antal exempel från verkligheten