Flyg

Initial CRM två
Recurrent CRM
Commander CRM (upgrade)
CRM assessment
Ledarskapsutbildning

Sjukvård

Prehospital CRM
CRM för klinisk vsht
Föreläsningar
Ledarutveckling

CRM för Företag

CRM-utbildning anpassad för er verksamhet

Få ditt crew att fungera

Tar ni tillvara de resurser som finns i ert företag? Oavsett om det är i en cockpit, i ett operationsrum, på en skadeplats utomhus eller på ert kontor är förmågan att kunna samarbeta på ett säkert och effektivt avgörande.

Cartos har över 30 års erfarenhet i teamträning.
Samarbetar redan med