Mattias Gaimer

Mattias Gaimer

Mattias Gaimer

 • Officersutbildning med kurser i bl a:
  • Pedagogik
  • UGL, Utveckling Grupp Ledare
  • Kommunikation
  • Ledarskap
 • CRM initial och fortsättningskurser genom:
  • Försvarsmakten
  • Svensk Luftambulans
 • Genomfört kurser i Recurrent CRM på Sjöfartsverkets helikopterenhet
 • Flyglärarutbildning med ingående CRM-element genom:
  • Flygvapnet, Försvarsmakten
  • US Army – Instructor Pilot Course vid Ft Rucker
 • Kurser inom CRM-området vid Flygvapnets Befälsskola:
  • Rotechef
  • Gruppchef
  • Besättningschef
  • Flygsäkerhetsofficer
 • MCC utbildning genom försvarsmakten
 • ATPL-theory (inkl. Human Facors & Limitations)
 • TRI, TRE
 • Över 20 års flygerfarenhet på helikopter i olika besättningskonstellationer.
 • Commander HEMS vid Svensk Luftambulans
 • TRI/TRE H145
 • Chefspilot H145
 • Testpilot FMV (Försvarets Materielverk)