Vi utbildar flygbesättningar, sjukvårdspersonal samt företag inom olika branscher i CRM, Crew Resource Management.
Vad är CRM?
Cartos har över 30 års erfarenhet av teamträning. Se vilka vi är som kan optimera din organisation.
Om oss
Vi har utbildningar inom CRM/Teamträning, samt föreläsningar inom ett antal områden.
Våra utbildningar

CRM Flyg

Initial CRM
Recurrent CRM
Commander CRM
CRM assessment

CRM Sjukvård

Prehospital och klinisk verksamhet.
Operativ verksamhet samt ledningsfunktioner.

CRM övriga företag

CRM-utbildning anpassad för er verksamhet
Utbildning för ledningsgrupper.

Ledarutveckling

Grupputveckling

Föreläsningar

Föreläsningar

Utbildningar

Workshops

Fungerar dina TEAM?

Oavsett om det är i en cockpit, i ett operationsrum, på en skadeplats utomhus eller på ert kontor är förmågan att kunna samarbeta på ett säkert och effektivt sätt avgörande för resultatet. 

Det är det här som CRM handlar om. Att ta tillvara de resurser som finns på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

Förbättra hela din ORGANISATION!

Samarbetar teamen med varandra? Hur ser företagskulturen ut? Förstärker ni det positiva eller letar fel och syndabockar?
Hur tar ni hand om nyanställda för att få den/de att anamma den kultur ni vill ha?