CRM flyg

CRM flyg

Initial CRM flyg

Grundläggande tvådagarsutbildning i CRM genomförs i klassrumsmiljö. Den är anpassad för flyg enligt kravbilden i EASA OPS 965/2012.

Recurrent CRM flyg

Återkommande utbildning i CRM. Utbildningen genomförs under en dag per år under en treårsperiod med olika innehåll varje år.

Command CRM flyg

CRM Assessment flyg

Flygets krav

Flyget har mycket krav på sig och CRM är inget undantag. Det finns detaljerade krav på vem som får hålla i utbildning, vad utbildningen ska innehålla och hur ofta man måste ha den.

Cartos AB har CRM trainers som alla uppfyller dessa krav. Likaså utbildningen som Cartos AB håller är “compliant” med alla delar i AMC1 ORO.FC.115 samt AMC1 ORO.CC.115.

Läs gärna mer i detalj om vad de olika utbildningarna innehåller och kontakta oss nedan vid frågor eller offertförfrågan.

Varför är det krav på CRM?

Man brukar säga att regelverken inom flyget är skrivna med blod. Det har hänt saker som sedan har genererat krav på t ex utbildning i olika former.

Ur detta har CRM växt fram. Ta hand om de resurser som finns på ett så bra sätt som möjligt så att vi får en säker och effektiv verksamhet. Hitta en gemensam standard, skapa en god säkerhetskultur, låta varje individ individ utvecklas och bidra mot de mål som satts upp.

Många gånger är det enskilda människor som räddat situationer, och det syns inte. Det är viktigt att ha kvar och utveckla. Vad som däremot syns är när någon gör fel och hur organisationen hanterar det. Lär sig organisationen det och letar systemfel, eller klandrar man enskilda människor och kallar dem dåliga, tar bort dem och sätter dit en ny?

CRM är väldigt komplext och det är ingen quick fix, utan långsiktigt, hårt, målmedvetet arbete för att skapa den organisation man vill ha.

Här kan du läsa mer om vad CRM är.