Vad är CRM

Vad är CRM

Vad är CRM?

Det korta svaret är:
Att optimalt använda de resurser som finns för att uppnå säkrast möjliga och mest effektiva resultat.

Gemensamt för alla organisationer och team är att människan på något sätt är inblandad. Vi vet att vi fungerar olika bra i olika situationer. Att samarbeta med andra människor omfattar möjligheter och risker.

CRM handlar om att bygga psykologisk trygghet i en grupp, samt öka kunskap och förmågor inom:
✔ Kommunikation,
✔ Beslutsfattande,
✔ Ledarskap,
✔ Human Factors,
✔ Företagskultur,
✔ Situationsmedvetenhet
samt många fler områden.

Tycker du det låter intressant? Skriv då en förfrågan nedan så återkommer vi.

Vänliga hälsningar, Cartos AB

Olyckan på Teneriffa 1977


Den 27 mars 1977 krockar två Boeing 747 (KLM och Pan Am) på startbanan på den norra flygplatsen på Teneriffa. 583 människor omkommer. Det är den största olyckan i flygets historia. Besättningarna var erfarna och inga fel hittades på flygplanen. Hur kunde det då hända?
När ett haveri sker är det många faktorer som samspelar. I det här fallet blev båda flygplanen omdirigerade från Las Palmas (bombhot) till Teneriffa. Teneriffas norra flygplats är mindre än Las Palmas och flygledarna inte lika vana vid stora flygplan. Lite språkförbistringar, en längtan av att komma iväg, mörker och dimma var delar som bidrog till olyckan, MEN, den kunde helt ha undvikits. När utredarna lyssnar på vad som sades i cockpit på KLM så fanns där en tvekan hos besättningen om banan verkligen var fri från andra flygplan. Kunskapen fanns alltså där för att undvika en kollision men den användes inte. Befälhavaren ombord, som var erkänt duktig och en frontfigur i bolaget, lyssnade inte på vad de hade att säga och startade ändå. Övrig besättning vågade inte stå på sig utan åkte med. Olyckan var snart ett faktum och 583 människor omkom. Den skulle aldrig ha behövt hända om befälhavaren lyssnat på sin besättning, de hade varit överens och avbrutit starten.

Ur det här växte sedan CRM fram och kraven på utbildning har sedan ökat så idag genomgår all flygande personal gedigna utbildningar i ämnet.

Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa om flygolyckan på Teneriffa.