Föreläsningar

Föreläsningar

Söker ni en föreläsning?

Nedan finns ett antal exempel på föreläsningar. De skräddarsys efter era behov och är ca 1-2h långa. 

Föreläsningar kan även slås samman och fokus kan ligga inom olika områden i CRM där ni själva väljer vad ni vill fokusera på, förutom själva kärninnehållet i föreläsningen. Läs mer under respektive föreläsning.

Ambulanshelikopter

Föreläsning om den luftburna ambulanssjukvården i Sverige. Tommy Sarwien var med och startade upp Svensk Luftambulans 2014 och arbetar idag som pilot och instruktör i den operativa verksamheten.

Sjöräddning

Föreläsning om den luftburna sjöräddningen i Sverige. Tommy Sarwien berättar om sina erfarenheter efter 9 år som helikopterpilot på sjöräddningen varav de sista 5 åren som chefspilot, ansvarig för ca 55 piloter, spridda på 7 olika baser.

Trafikflyget

Hur fungerar trafikflyget, i det här fallet SAS. Tommy Sarwien berättar om sina erfarenheter från flygbolaget SAS där han arbetade under 6 år som styrman på DC-9 Classic och Boeing 737.

Stress

En föreläsning om vad stress är, varför vi har den och hur vi kan hantera den.

CRM

CRM innebär att ta vara på/hantera de resurser som finns på säkrast och mest effektiva sätt. Tommy Sarwien har 20 års erfarenhet som CRM trainer och berättar om olika verksamheter, kulturer, länder där synen på CRM är helt olika.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet. Det hörs lite på namnet vad det är, men vilken påverkan har det på gruppens prestation? Vad bör/kan du göra som ansvarig i en grupp/avdelning/organisation för att skapa just psykologisk trygghet?