CRM

CRM

CRM innebär att ta vara på/hantera de resurser som finns på säkrast och mest effektiva sätt. Tommy Sarwien har 20 års erfarenhet som CRM trainer och berättar om olika verksamheter, kulturer, länder där synen på CRM är helt olika.

CRM står för Crew Resource Management, eller Company Resource Management om man involverar hela företaget, inte bara de operativa delarna av organisationen.
Här får ni en föreläsning med många exempel från olika verksamheter och hur CRM har hjälpt flera att förbättra säkerhet och effektivitet i sin organisation.

Fakta om föreläsningen

  • vad CRM är
  • hur CRM kom till
  • hur man tar tillvara på resurserna inom besättningen och organisationen på bästa sätt
  • ett stort antal exempel från framförallt flygvärlden, men även inom sjukvård där CRM har en stor och påverkande roll