CRM sjukvård

CRM sjukvård

Grundläggande CRM sjukvård

Här får ni grunderna i CRM-utbildning. Den är byggd på flygets krav och sedan anpassad för sjukvården.

CRM Assessment sjukvård

Utbildning i att lära sig bedöma färdigheterna i CRM hos medarbetare och ledare under t ex scenarioträning.

CRM-utbildning ledningsgrupper

Utbildning inom ämnet CRM för ledningsgrupper eller personal i någon form av ledande befattning.

Varför behöver sjukvården CRM?

Sjukvården består av fantastiska medarbetare som gör sitt yttersta för patienten, MEN, och ett stort MEN, de flesta besluten hamnar i knät på den enskilde medarbetaren. Att under ofta stressiga former och lite oklara förutsättningar, värdera de förutsättningar som finns och fatta beslut gör att det lätt blir fel. För hög stressnivå är inte bra för beslutsfattande.

Årligen drabbas ca 100 000 patienter av vårdskador, ca 1200 omkommer i somatisk vård. Det är hög siffra, speciellt när antalet vårdbesök är ca 1,5 miljon. Det intressanta är också att dessa siffror är lika från år till år. Här kan du läsa mer om vårdskador 

När människan fattar beslut blir det ibland fel, det är bara att acceptera. Att säga “Vi gör inte fel på vår avdelning, de som gör fel är dåliga människor” är förödande. Den avdelningen gör sannolikt fler fel än andra men ingen vågar lyfta fram dem av rädsla för repressalier.

En stor del av CRM-utbildningen syftar till att förstå hur vi människor fungerar och hur vi kommer fram till beslut. Dessutom ingår det i utbildningen vad som krävs, både av medarbetare och ledning, för att skapa en sund och god företagskultur och en säkerhetskultur där synen på att göra fel förändras totalt. Det i sin tur gör att det “som alla vet men ingen vågar prata om” lyfts upp till ytan och kan åtgärdas. Det bästa hos människan kommer fram.

Om du tycker det låter intressant, skicka in dina tankar eller en förfrågan nedan så återkommer vi.

Bästa hälsningar,
Cartos AB