CRM-utbildning ledningsgrupper

CRM-utbildning ledningsgrupper

Utbildning inom ämnet CRM för ledningsgrupper eller personal i någon form av ledande befattning.

“Organisationen är en spegelbild av dess ledning” är ett uttryck som säger det mesta. Fungerar inte ledningen, kommer organisationen heller inte att fungera.

CRM för ledningsgrupper innebär att stora delar av innehållet är det samma, t ex kring stress, sömn, situationsmedvetenhet, men mer fokuserat kring ledarskapet och utövandet av detsamma.

Vad är viktigt för att få organisationen dit ni vill? Hur leder ni på distans?

Här får ni ni med er en grundläggande utbildning i CRM samt ett antal verktyg för att bygga en god och sund företagskultur.

Fakta om utbildningen

  • grunder i CRM, bl a stress och stresshantering, sömn, kommunikation, situationsmedvetenhet ut ett ledningsperspektiv
  • utbildning i hur man skapar en god företagskultur och säkerhetskultur
  • utbildningen tar två dagar