Grundläggande CRM sjukvård

Grundläggande CRM sjukvård

Här får ni grunderna i CRM-utbildning. Den är byggd på flygets krav och sedan anpassad för sjukvården.

Här lär sig medarbetare grunderna inom CRM. Kursen är anpassad för medarbetare inom både klinisk och prehospital sjukvård.

En blandad deltagargrupp ger mest bredd i diskussioner och mer förståelse över gränserna vilket är en stor del av CRM, dvs att ta tillvara på och använda de resurser som finns på bästa sätt för att på så sätt uppnå säkrast möjliga och mest effektiva resultat. Därför är det önskvärt att även chefer deltar i utbildningen.

Samarbete, ledarskap, stress, sömn, beslutsfattande är några av delarna som ingår i kursen. En stor del av utbildningen handlar också om hur man skapar en god företagskultur och en bra säkerhetskultur i organisationen.

Förutom föreläsningar, workshops och grupparbeten även s k “case studies”, dvs händelser som diskuteras och analyseras ur ett CRM-perspektiv.

Utbildningen tar två dagar och genomförs med fördel på t ex en kursgård, iväg från den vardagliga verksamhetens så att deltagarna kan fokusera fullt ut på kursen.

Kontakta oss nedan så berättar vi mer.

Vänliga hälsningar,
Cartos AB

Fakta om utbildningen

  • vad CRM är
  • stress, sömn, kommunikation, ledarskap, situationsmedvetenhet, beslutsfattande, företagskultur mm
  • både för operativ och ledningspersonal, gärna blandade yrkeskategorier
  • förmedlad utbildning, workshops, grupparbeten och analyser av händelser
  • full kurs genomförs under två dagar