CRM Assessment sjukvård

CRM Assessment sjukvård

Utbildning i att lära sig bedöma färdigheterna i CRM hos medarbetare och ledare under t ex scenarioträning.

Assessment betyder bedöma eller värdera och under utbildningen i CRM Assessment lär ni er att bedöma färdigheterna i gruppen och hos individen på ett strukturerat sätt.

“CRM var inte så bra under övningen”
“Nehej, vad var det som inte var bra och hur ska jag göra för att det ska bli bättre?”

Ovanstående är ett exempel hur det kan låta under utvärderingen på scenarioövning. Ofta fokuserar man på s k “technical skills”, dvs färdigheter i att använda den utrustning som finns. Det är ganska enkelt att se vad som fungerar och inte fungerar, men mer subtila delar där gruppen inte samarbetar som den ska, någon vågar inte riktigt säga till trots att de vet, det är oklart vem som leder och man kommunicerar ofta förbi varandra.

Oprecis feedback är inte bra. Det skapar osäkerhet och man vet inte vad man själv eller gruppen ska förbättra.

Kursen kräver viss förkunskap inom de i CRM ingående delarna.

Fakta om utbildningen

  • repetition grundläggande delar inom CRM.
  • hitta, och värdera, s k "behavioral markers", dvs beteenden som är goda och ska förstärkas
  • ge feedback genom facilitering, att fråga.
  • för instruktörer inom teamträning, scenarioträning patientsimulator eller annan praktisk utbildning.
  • genomförs i lektionsalsmiljö som även kan kombineras med scenarioträning
  • utbildningen tar en dag