Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet. Det hörs lite på namnet vad det är, men vilken påverkan har det på gruppens prestation? Vad bör/kan du göra som ansvarig i en grupp/avdelning/organisation för att skapa just psykologisk trygghet?

Vad innebär egentligen Psykologisk Trygghet (PT)? Påverkar det gruppens prestation? Svaret från forskningen är entydigt, JA, den påverkar oerhört mycket. I organisationer där Psykologisk Trygghet är genomgående känner sig medarbetare trygga att säga vad de tycker och vågar lyfta fram egna misstag utan att vara orolig för negativa konsekvenser.

I föreläsningen om Psykologisk Trygghet berättar hur man skapar Psykologisk Trygghet hos en individ/grupp/organisation och vad forskningen säger.

Fakta om föreläsningen

  • vad psykologisk trygghet (PT) innebär
  • hur man skapar PT
  • vad forskningen säger om PT, dvs att det finns klara samband mellan PT och högpresterande team
  • hur du som chef bör agera för att skapa PT i en grupp/på en arbetsplats/ i en organisation