Stress

Stress

En föreläsning om vad stress är, varför vi har den och hur vi kan hantera den.

Stress har i sig en negativ klang. Idag har den blivit en del av vårt samhälle, men om vi lär oss att hantera den kan den faktiskt bli en tillgång. Stress är en försvarsmekanism som är utrustad med för att klara av olika situationer, framförallt de som är oväntade.

Fakta om föreläsningen

  • vad stress är
  • varför kroppen reagerar med stresspåslag
  • har vi kan hantera stressen
  • ett antal exempel från framförallt flygvärlden hur stressen påverkat olika beslut