Trafikflyget

Trafikflyget

Hur fungerar trafikflyget, i det här fallet SAS. Tommy Sarwien berättar om sina erfarenheter från flygbolaget SAS där han arbetade under 6 år som styrman på DC-9 Classic och Boeing 737.

Varför är det så säkert att flyga? Vad gör man i förebyggande syfte för att inget ska hända?
Hur är det att sitta inlåst med någon du aldrig träffat tidigare och hur kan den besättningen ta omhand det som skulle kunna hända? Ett enormt ansvar med passagerare som lägger sina liv i besättningens händer.

Fakta om föreläsningen

  • hur man på kort tid skapar ett team ombord
  • olika kulturer; Sverige, Norge, Danmark, inte så lika som man tror
  • varför det är så viktigt med standard
  • hur utbildning och kontroller av färdigheter går till
  • ett antal exempel från verkligheten, bland annat under stormen Emil