Initial CRM flyg

Initial CRM flyg

Grundläggande tvådagarsutbildning i CRM genomförs i klassrumsmiljö. Den är anpassad för flyg enligt kravbilden i EASA OPS 965/2012.

Initial CRM är en grundläggande utbildning för flygande personal. Om ditt flygbolag har ett AOC måste den flygande personalen genomgå initial CRM innan de går i operativ tjänst. Vissa undantag finns om de gått utbildning tidigare i liknande verksamhet.

En initial CRM genomförs i klassrumsmiljö under två dagar. Alla ämnen i det s k “ORO.FC.115 Table 1” i det europeiska regelverket 965/2012 gås igenom under utbildningen.

Förmedlad utbildning (lärarledd) blandas med workshops, övriga grupparbeten och haveristudier. Power points, videos och gruppdiskussioner växlas om vartannat.

Responsen på Cartos AB CRM-utbildningar är väldigt positiv.

Fakta om utbildningen

  • uppfyller kraven i EASA OPS AMC1 ORO.FC.115 samt AMC1 ORO.CC.115
  • tvådagars grundläggande utbildning i CRM.
  • krav för Flight Crew, Technical Crew (bl a ytbärgare, vinschoperatörer, HCM) och Cabin Crew.
  • mycket lämpligt att ha med ej flygande personal, framförallt personal i ledningsfunktioner som NP FO (Flygchef), NP CT (Träningschef) och AM (Accountable Manager).
  • innehåll relativt styrt till skillnad från Recurrent CRM där ni som operatör har stor möjlighet att påverka upplägg.