Recurrent CRM flyg

Recurrent CRM flyg

Återkommande utbildning i CRM. Utbildningen genomförs under en dag per år under en treårsperiod med olika innehåll varje år.

Recurrent CRM är utbildning som genomförs i klassrumsmiljö. Den styrs till stor del av er verksamhet och de resultat som framkommit i Line Checks och Operators Proficiency Checks. Vad är det besättningarna/ ni som organisation behöver? Normalt diskuterar man/ analyserar även ett case/haveristudie för att belysa de i CRM ingående delarna.

Under en treårsperiod ska alla ingående delar i ORO.FC.115 Table 1 ingå, men det är ni som styr hur mycket av respektive del ni behöver.

Normalt sett gör man en treårsplan som redovisas för myndigheten, men sedan fyller man på med det som är aktuellt för organisationen.

Fakta om utbildningen

  • Återkommande CRM där ni som företag styr innehållet. Det baseras på det ni behöver, t ex resultat av Line Checks eller OPC, Operators Proficiency Check.
  • Krav för Flight Crew, Technical Crew och Cabin Crew.
  • Genomförs under en dag, om möjligt som joint training, där olika yrkeskategorier deltar.
  • Samtliga delar i ORO.FC.115 Table 1 ska ingå under en treårsperiod.