Torgny Törestrand

Torgny Törestrand

Torgny Törestrand

Torgny är idag flygchef på Helikopterflottiljen och har en gedigen flygbakgrund inom den svenska Försvarsmakten både som pilot och i olika chefsbefattningar.

Cartos AB kan med jämna mellanrum få tillgång till Torgny och hans stora erfarenhet inom området besättningssamarbete.

Torgny har genomgått i stort sett alla av Försvarsmaktens ledarskapsutbildningar och har även en masterutbildning från Försvarshögskolan.

Med sin ödmjuka framtoning interagerar Torgny väldigt bra med sina deltagare på CRM-kurserna och genom sin fleråriga bakgrund som CRM Trainer inom Försvarsmakten har han mycket erfarenhet inom CRM-området. Bland annat har han genomgått utbildning vid National Test Pilot School med utbildning avseende besättningssamarbete vid krävande flygtjänst.

Vänliga hälsningar,
Cartos AB